Д-р Теодора Иванова: Щастието за децата е да са обичани и защитени

Държавната агенция за закрила на детето награди победителите в националния конкурс за видеа и фотографии „Гаранция: #щастливо детство“ Конкурсът беше насочен към всички деца от 10 до 17 години, разделени във възрастови групи 10-13 и 14-17 години и в две категории – за фотография и видео, които да отговарят на темата: Кога, къде и с кого […]