Проф. Алберт Кръстанов за трета година е сред 2% най-влиятелни учени в света

Ръководителят на катедра „Биотехнологии“ твърди, че резултатите са резултат на екипна работа Технологии за получаване на ново поколение биоматериали, базирани на ядливи базидиомицетни гъби, са във фокуса на вниманието на чл.-кор. проф. дтн Алберт Кръстанов, ръководител на катедра „Биотехнологии“ в УХТ. Mицелно базираните биокомпозити представляват изключителен интерес, както от гледна точка на екология и въвеждане […]