Изкоренено от силен вятър дърво счупи стълбове от мрежата на ЕРП Север

Два пречупени от силния вятър стоманобетонни стълба в шуменското село Чернооково тази седмица бяха подменени по спешност от екипи на ЕРП Север. Щетите са нанесени вследствие на изкоренено от бурята голямо дърво. Рязката промяна в метеорологичните условия в страната създаде предпоставки за аварийни ситуации по въздушната електроразпределителна мрежа. Своевременната работа на служителите на електроразпределителното дружество […]