ДАЗД: Нека възрастните да не превръщаме децата в заложници на нашите решения!

ДАЗД: Нека възрастните да не превръщаме децата в заложници на нашите решения!

За месец ноември обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето са 2528. Подадени са 119 сигнала за дете в риск, като най-много от тях – 40 са за пренебрегване, 38 са за упражняван физически и психически тормоз над дете. Проведените консултации са 750, като 129 от тях […]