ЕК откри производство срещу “Мета” заради предполагаеми нарушения свръзани със заблуждаваща реклама и политическо съдържание

ЕК откри производство срещу "Мета" заради предполагаеми нарушения свръзани със заблуждаваща реклама и политическо съдържание

Европейската комисия откри официално производство, за да прецени дали „Meta“, доставчикът на „Facebook“ и „Instagram“, е нарушила Законодателния акт за цифровите услуги. Предполагаемите нарушения обхващат политиките и практиките на „Meta“, свързани със заблуждаваща реклама и политическо съдържание. Те се отнасят и до липсата на ефективен граждански дискурс в реално време на трета страна и инструмент за […]

ЕК призова България да подобри своя национален план в областта на енергетиката и климата

ЕК призова България да подобри своя национален план в областта на енергетиката и климата

Европейската комисия публикува своята оценка на проекта на актуализирания национален план в областта на енергетиката и климата на България и отправи препоръки страната да повиши амбициите си в съответствие с договорените цели за 2030 г. Такава оценка бе предоставена и за Полша, а преди това и за други 24 държави членки – оценките и препоръките могат да бъдат […]

ЕК прие препоръки за по-добра защита на децата от насилие

ЕК прие препоръки за по-добра защита на децата от насилие

Европейската комисия прие Препоръка за разработване и укрепване на интегрирани системи за закрила на детето във висшия интерес на детето като ангажимент в Стратегията на ЕС за правата на детето. Препоръката ще подпомогне държавите членки в укрепването на техните системи за закрила на детето. Органите на всички равнища на управление и гражданското общество трябва да работят заедно, за […]

ЕК  предлага по-високи мита за внос на зърнени продукти от Русия и Беларус

ЕК  предлага по-високи мита за внос на зърнени продукти от Русия и Беларус

Европейската комисия предложи да се увеличат митата върху вноса в ЕС на зърнени култури, маслодайни семена и производни продукти („зърнено-житни продукти“) от Русия и Беларус, включително пшеница, царевица и слънчогледово брашно. Макар тези мита да са достатъчно високи, за да се противодейства на този внос в ЕС на практика, те не биха засегнали износа за […]

Европейската комисия нотифицира промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Европейската комисия нотифицира промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) преминаха процедурата по нотификация на Европейската комисия и може да продължи процедурата в Народното събрание. Процедурата по нотификация не предвижда издаване на положително или отрицателно становище от ЕК. В съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535, на 13.12.2023 г. Министерството на здравеопазването извърши нотификация пред ЕК на […]

ЕК прие препоръка за борба с фалшификатите и защита на интелектуалната собственост

ЕК призова България да подобри своя национален план в областта на енергетиката и климата

Европейската комисия прие препоръка с мерки за борба с фалшифицирането онлайн и офлайн и за по-ефективно прилагане на правата върху интелектуалната собственост. Препоръката, известна още като инструментариум на ЕС срещу фалшифицирането, има за цел да насърчи сътрудничеството между носителите на права, доставчиците на услуги и правоприлагащите органи. Това са политически инициативи за борба с фалшифицирането и укрепване […]

ЕК увеличава спешната подкрепа за палестинците

ЕК призова България да подобри своя национален план в областта на енергетиката и климата

Европейската комисия реши да отпусне допълнителни 68 милиона евро в подкрепа на палестинското население, които да бъдат усвоени чрез международни партньори като Червения кръст и Червения полумесец. Това е в допълнение към предвидената помощ в размер на 82 милиона евро, която ще бъде приведена в действие чрез Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци […]

ЕК събира мнения за нелоялни търговски практики в хранителните доставки

ЕК призова България да подобри своя национален план в областта на енергетиката и климата

Европейската комисия приканва земеделските стопани и всички оператори във веригата за доставки на храни да споделят опита си, свързан с нелоялни търговски практики. От днес до 15 март 2024 г. е достъпна онлайн-анкета на всички езици на ЕС, насочена специално към земеделските стопани и малките доставчици, извършващи дейност във веригата за доставки на селскостопански продукти и […]

ЕК препоръчва на държавите членки да продължат да пестят газ

ЕК препоръчва на държавите членки да продължат да пестят газ

Икономиите на газ от страна на предприятията и гражданите в целия ЕС допринесоха значително за справянето с енергийната криза, стимулирана от руското нашествие в Украйна преди две години. Като цяло ЕС намали търсенето на газ с 18% между август 2022 г. и декември 2023 г., спестявайки около 101 млрд. кубични метра газ. Тези усилия надхвърлят целта за икономии от 15%, която беше договорена в […]

ЕК предявява иск срещу България пред Съда на ЕС във връзка с управлението на речните басейни

Приет е план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището в ЕС

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още 5 държави членки за това, че за това, че не са приключили преразглеждането на своите планове за управление на речните басейни, изисквани съгласно Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) и/или на плановете за управление на риска от наводнения, изисквани съгласно Директивата за […]