Европейската комисия одобрява изменения план на България за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия одобрява изменения план на България за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия одобри днес изменения план на България за възстановяване и устойчивост. Понастоящем планът е на стойност 5.7 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). В изменения план България предложи 22 мерки, които да бъдат премахнати, намалени или изменени. Измененият план на България продължава да стимулира екологичния (57,5% от отпуснатите […]

ЕК прие пакет относно разширяването за 2023 г. и препоръча начало на преговори с Украйна и Молдова

Европейската комисия одобрява изменения план на България за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия прие пакета относно разширяването за 2023 г., в който се прави подробна оценка на актуалното състояние и напредъка, постигнат по пътя към присъединяване към Европейския съюз от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция и — за първи път — на Украйна, Република Молдова и Грузия. Докладът е съсредоточен върху напредъка […]

Европейската комисия получава от България второ искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 724 млн. евро

Европейската комисия посочва инструменти за управление на демографските промени в ЕС

Второто искане на България за плащане в размер на 724 милиона евро под формата на безвъзмездни средства е свързано с 61 ключови етапа и 5 цели. Те обхващат инвестиции в области като STEM центрове и иновации в образованието, научни изследвания и иновации, интелигентна промишленост, саниране на сгради, цифровизация на електропреносната мрежа, енергийно ефективното улично осветление, […]

Европейската комисия представя предложения за повишаване на безопасността на движението по пътищата

10 тежки катастрофи с 12 ранени са регистрирани за седмица във Варна и областта

Европейската комисия представи предложения за осъвременяване на правилата за свидетелствата за управление на МПС, в т.ч. за въвеждане на цифрово свидетелство за управление, важащо в целия ЕС, и нови разпоредби за улесняване на принудителните мерки за изпълнение на правилата за движение в трансграничен план. С помощта на новите правила ще се повиши безопасността за всички […]

Солидно начало за преминаването на Хърватия към еврото

Икономическа прогноза от зимата на 2023 г.: Икономиката на ЕС ще избегне рецесията!

Почти една седмица след влизането на Хърватия в еврозоната, проучване на Европейската комисия констатира, че въвеждането на еврото е напреднало добре в началната си фаза. Смяната на куната с евро се състоя на 1 януари 2023 г. и бележи важен момент в историята на Хърватия, еврозоната и целия ЕС. Голям дял (51 %) от плащанията в брой в магазините […]

Плашеща статистика: Всяка година над 7 000 души стават жертва на трафик на хора в ЕС

"Възраждане" иска да бъде изготвен регистър на педофилите в България

Европейската комисия предложи да се засилят правилата за предотвратяване и борба с трафика на хора. Те ще осигурят на правоприлагащите и съдебните органи по-силни инструменти за разследване и наказателно преследване на новите форми на експлоатация. Това например може да се постигне, като се гарантира, че съзнателното използване на услугите, предоставяни от жертви на трафик, представлява престъпление. В […]