Gallup: Всеки втори вярва, че животът му е по-добър от този на родителите му. Българите гледат с носталгия в миналото!

Gallup: Всеки втори вярва, че животът му е по-добър от този на родителите му. Българите гледат с носталгия в миналото!

Всеки втори (51%) гражданин на света вярва, че животът му е по-добър от този на родителите му. Другата половина от запитаните е по равно разделена между тези, които оценяват живота си като по-лош (23%), и тези, според които той е същият (23%). 3% не могат да отговорят. Удовлетворението от стандарта на живот е ключов фактор […]