БАБХ установи отклонения от изискванията в 13 от 39 проби от млечни храни

БАБХ установи отклонения от изискванията в 13 от 39 проби от млечни храни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва извънпланово пробовземане на млечни продукти от търговска мрежа. За времето от 22 ноември 2022 година са взети 39 проби за лабораторен анализ по физикохимични показатели, за установяване наличието на вложени немлечни мазнини и за определяне на количеството сухо вещество в допустимите граници. Получени са резултатите от 35 […]