Община Варна подкрепя проект “Рицари в киберпространството”

Община Варна подкрепя проект за обучение по киберсигурност „Рицари в киберпространството”, в сътрудничество с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Предвижда се чрез него да бъдат обучени 180 студенти, преподаватели, психолози и учители от учебни заведения от морската столица, които работят пряко с деца и младежи в онлайн среда. Това ще стане от началото на новата […]