Новата учебна година във Варна ще започне без да се налага разместване на ученици

Българските четвъртокласници показват много добри умения за четене, според изследване в 57 държави

Как ще започне новата учебна година във Варна след текущи ремонти на учебните сгради и в очакване на нови такива? Ще има ли строителство на нови училища в града, както обяви министърът на образованието и науката или по-скоро става въпрос за нещо друго? Ще започнат ли всички ученици учебната година в училищата, в които са […]