Бизнесът инвестира повече от държавата в научни изследвания

Държавното финансиране за научноизследователска дейност в България е недостатъчно – то е в рамките на около 0,25% от БВП през 2021 г., въпреки поетите ангажименти в Националната стратегия за развитие на научните изследвания да достигне 0,50% от БВП през 202 г. и 0,70% през 2022 г. Това се посочва в Годишния доклад за състоянието и […]