ЕС ще инвестира 13,5 млрд. евро в научни изследвания и иновации в следващите 2 години

Европейската комисия посочва инструменти за управление на демографските промени в ЕС

Днес Комисията прие основната работна програма на „Хоризонт Европа“ за 2023—24 г., по която с около 13,5 млрд. евро ще бъдат подпомогнати европейските научни сътрудници и иноватори, които търсят напредничави решения за екологичните, енергийните, цифровите и геополитическите предизвикателства. Финансирането е част от по-мащабната програма на ЕС за научни изследвания и иновации в размер на 95,5 млрд. евро – „Хоризонт Европа“. […]