Вътрешния ред по пазарите и организацията за движение на тротинетки във Варна обсъждаха съветници от правната комисия

Информационна кампания за правата и задълженията на водачите на тротинетки ще се проведе във Варна

Отмяна на Наредбата за вътрешния ред на пазарните площадки, стопанисване от „Пазари“ ЕООД, гласува Правната комисия към Общинския съвет. Предложението беше внесено от групата на ПП „Възраждане“ с мотива, че наредбата се отнася за търговско дружество, което вече не съществува и съответно не е вписано в Търговския регистър, а именно „Пазари“ ЕООД. Дейността на настоящето […]