Черни лешояди заеха гнезда в Източните Родопи за пръв път след повече от 30 години 

Черни лешояди заеха гнезда в Източните Родопи за пръв път след повече от 30 години 

През февруари ставаме свидетели на забележителен  момент за българската част на  Родопите. След 31 години две двойки черни  лешояди отново заеха гнезда в тази част на планината. Това се случва само 14 месеца след започването на реинтродукцията на вида в българската част на Източните Родопи, осъществявана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в […]