Започват масови проверки за нерегламентираното изхвърляне на боклук във Варна

Общинският съветник Евгений Станимиров: Масово граждани, търговски обекти и хранителни заведения във Варна не спазват наредбата за изхвърляне на отпадъци!

Строг контрол ще се осъществява върху сметопочистващата фирма, търговски обекти и недобросъвестни граждани на територията на община Варна Кметът на Варна Благомир Коцев нареди всички еколози, които работят в Община Варна и районните кметства, да бъдат на терен и да извършват проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Ще се проверява дейността на сметопочистващата фирма, както […]

МОСВ разпореди проверки за замърсяване с отпадъци на територията на цялата страна

МОСВ разпореди проверки за замърсяване с отпадъци на територията на цялата страна

·         Контролът е за почистване на замърсени терени и на пътищата с обслужващите ги зони С писма до всички Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и до Националното сдружение на общините в Република България МОСВ изиска от регионалните си звена да направят предписания до всички общини на контролираната от тях територия да предприемат строги […]

Чистят нерегламентираните сметища в община Аксаково

МОСВ разпореди проверки за замърсяване с отпадъци на територията на цялата страна

Община Аксаково стартира обществена поръчка за избор на изпълнител, който да почисти нерегламентираните сметища, които са възникнали на територията ѝ, научи СайтЪТ. Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на дейности по почистване на констатирани нерегламентирани замърсявания и замърсявания вследствие аварийни ситуации на общински терени на територията на община Аксаково“, а общата стойност на дейностите възлиза […]