Приемат заявления за участие по програмата за саниране до 10 май

Държавите от ЕС ще трябва да прилагат мерки за подобряване на енергийната ефективност сред хората, засегнати от енергийна бедност

В срок до 10 май общинските и районни администрации ще приемат заявления за участие в програмата за обновяване на сградите по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд  – етап  I“ по инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. При кандидатстването е необходимо да се представи технически […]