Д-р Велислава Донкина: Не оставяте живота си в ръцете на когото и да е

Интервю с д-р Велислава Донкина за нуждата от стандартизирана психологична грижа, която се осигурява в болнични структури и медицински центрове. Визитка: Д-р Велислава Донкина е клиничен психолог и доктор по психология към БАН, кандидат по психоанализа към Чикагски психоаналитичен институт и член на Американската психоаналитична асоциация. Работи в областта на развитието и организирането на психоаналитичната […]