Съветът по върховенство на правото бе запознат с основните акценти в проекта за нов Закон за съдебната власт

Съветът по върховенство на правото бе запознат с основните акценти в проекта за нов Закон за съдебната власт

Основни акценти в подготвяния в Министерството на правосъдието проект за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ) бяха представени от министър Атанас Славов на заседание на Съвета по върховенство на правото. Доц. д-р Славов наблегна на структурната реформа, произтичаща от измененията в Конституцията, която предвижда обособяване на Висш съдебен съвет, Висш прокурорски съвет и Общо събрание, […]