11 съдии и прокурори от 7 европейски държави бяха на работно посещение в Районен съд – Варна

11 съдии и прокурори от 7 европейски държави бяха на работно посещение в Районен съд – Варна

11 съдии и прокурори от 7 европейски държави бяха на работно посещение в Районен съд – Варна, научи TheSite24.

Визитата начуждестранните гости е по линия на програмата на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN).

Видеопрезентация на английски език за дейността и структурата на Районен съд – Варна като трети по големина първоинстанционен съд в България бе представена пред европейските магистрати. Съдиите Десислава Йорданова, Марина Георгиева, Валентин Пушевски и съдебния помощник Деница Димитрова разказаха за спецификата и обема на работа в съда, видовете дела, които са подсъдни на Районен съд и се разглеждат в двете отделения – гражданско и наказателно.

Те запознаха колегите си с развитието на електронното правосъдие в страната. Районните съдии коментираха още с колегите си от чужбина въпроси на професионалното развитие, средногодишната натовареност на районните магистрати по дела и бързината на съдопроизводството.

Работната визита на европейските съдии и прокурори във Варненския районен съд е в рамките на едноседмичното им посещение в морската столица, при домакинството на Административен съд – Варна .

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

24°C Усеща се 24°C
1009hPa 70% 0% 3m/s 260deg

20°C Усещане 20°C
1011hPa 88% 0% 1m/s 0deg

24°C Усещане 24°C
1010hPa 73% 75% 1m/s 0deg