20 млн. лв. е бюджетът на община Белослав за 2023 г.

Двама кандидати ще се борят за кметското място в Белослав

По разчети бюджета на Община Белослав за 2023г. e 20 574 180лв., разпределен между делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране на делегираните от държавата дейности. Това сочи справка в общинската администрация, предаде СайтЪТ. Кметът на община Белослав Деян Иванов заяви, че бюджетът е вече гласуван и приет от Общинсия съвет.

Основен акцент на инвестиционната програма на Община Белослав за 2023 са разходите за техническа и социална инфраструктура – социални дейности, благоустрояване на населените места, пътища и др. Общата стойност на инвестиционната програма е близо 1.8 млн лв.

Ето какво предстои да бъде извършено със средства от бюджета на Община Белослав:

Основен ремонт на част от едноетажна административна сграда и осигуряване на достъпна среда към нея на ул. “Гебедже” №8

Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул.”Св. св. Кирил и Методий” и ул. “Цар Самуил”

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VAR 2050 НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“VAR2050 /III-9004, Белослав– Падина/ – Граница общ. /Белослав – Аврен/ – м. Бялата вода – /III-9006/, от км
0+000 до км 4+920

„Изграждане на култова религиозна сграда” – Обреден дом в Гробищен парк

Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено ползване, находящо в с. Езерово

Извършване на благоустройствени дейности и обособяване на туристическа зона, чрез изграждане на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма, с възможност за откриване на панорамна гледка към Варненско-Белославското езеро.

Основен ремонт на съществуваща улична мрежа на територията на кв. „Акации“ по ул. Дунав”.

Ето как са разпределени и разходите по направления –местни дейности

Приходи за местни дейности

Приходи за делегирани от държавата дейности

Разходи по направления за държавни дейности

Разширяване обема и обхвата на програмата ще се извърши чрез финансиране на проекти с външни източници и средства от:

-Министерство на труда и социалната политика

-Министерство на околната среда и водите

-Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

-Програма за развитие на селските райони

-други източници.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

20°C Усеща се 20°C
1017hPa 73% 7% 5m/s 30deg
18°C Усещане 17°C
1024hPa 58% 20% 0m/s 0deg
19°C Усещане 19°C
1019hPa 68% 20% 3m/s 160deg