Дванайсетокласници от Хуманитарната гимназия, с профил „Съдебна администрация“ провеждат последния си учебен стаж в Районен съд – Варна

Дванайсетокласници от Хуманитарната гимназия, с профил „Съдебна администрация“ провеждат последния си учебен стаж в Районен съд – Варна

10 абитуриенти – част от първия випуск на Средното училище по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, който тази година завършва средното си образование с профил „Съдебна администрация“, вече втора седмица провеждат практическия си стаж в Районен съд – Варна. Чрез жребий дванайсетокласниците са разпределени по работни места в двете отделения на съда – гражданско и наказателно, както и в служба „Архив“.

При преките си контакти и наблюдения на работата на съдебните служители, при разговорите и дискусиите със съдебния администратор на Районен съд – Варна Деляна Янкова, учениците имаха възможност да съпоставят получените в петгодишното им обучение теоретични познания с прилаганите в практиката. Стажантите поставяха множество въпроси относно процедурите за подбор на персонал, ежедневните задължения и отговорности съобразно длъжностните характеристики на деловодители, архивари, съдебни секретари и общата администрация, доколкото тези въпроси са важни при разработката на задължителната курсова работа за финал на учебния стаж по специалността.

Съдебният администратор Деляна Янкова пожела на абитуриентите от профил „Съдебна администрация“ наХуманитарна гимназия успешна защита на курсовата им работа и заяви, че колектива на съда ще се радва, ако е допринесъл някои от тях да изберат и кандидатстват за първ

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

18°C Усеща се 18°C
1017hPa 68% 40% 5m/s 120deg

24°C Усещане 23°C
1017hPa 43% 0% 3m/s 340deg

23°C Усещане 23°C
1016hPa 60% 40% 3m/s 120deg