Колко боклук изхвърля един варненец за година?

Колко боклук изхвърля един варненец за година?

Темата с градската чистота във Варна вълнува всеки един жител на морската столица. Колко обаче боклук изхвърля един варненец за година и какъв е планът на община Варна за управление на отпадъците в следващите години? От предложения проект на кмета на Варна Иван Портних за управление на отпадъците, става ясно, че средната норма на натрупване на жител за община Варна се определя чрез екстраполация на нормата на натрупване за 2020 г. при увеличение с 3,4 -4,8% годишно за периода 2022- 2024 г., научи СайтЪТ. А ето какво показват и данните:

Това увеличение се обосновава от очаквания икономически растеж, който е основен фактор за нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството образувани битови отпадъци.

Най-много варненци изхвърлят хранителни отпадъци, пластмаси, стъкла, автомобилни гуми и хранителни отпадъци.

Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е:
Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на
отпадъците във всички процеси и нива. А ето какви са и целите на Община Варна по отношение на управлението на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Индикативният бюджет на Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на община Варна е 123 260 946 лева.

Както е видно в програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба на рециклиране на битови отпадъци е отделен най-сериозен финансов ресурс. Рециклирането на битовите отпадъци е ключова мярка в изпълнение на европейските и национални политики за прехода към кръгова икономика и за ефективно използване на отпадъците като ресурси и в контекста на увеличаващите се цели за рециклиране на битовите отпадъци:

В тази връзка са поставени изисквания към общините за разширяване и подобряване на системите за рециклиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса, текстил и стъкло.
Община Варна е предприела действия за въвеждане и подобряване на ефективността на системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки и за предаване за рециклиране на рециклируеми битови отпадъци.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

21°C Усеща се 20°C
1022hPa 37% 20% 5m/s 360deg
20°C Усещане 19°C
1023hPa 42% 100% 4m/s 350deg
24°C Усещане 23°C
1021hPa 38% 75% 7m/s 80deg