Комисията по финанси и бюджет одобри бюджета на Варна за 2023 г.

Комисията по финанси и бюджет одобри бюджета на Варна за 2023 г.

Комисията по финанси и бюджет одобри бюджета на Варна за 2023 г. Макрорамката е в размер на близо 791,4 млн. лева.  От тях 320,5 млн. лева са делегираните средства от държавата, а останалите над 422 млн. – от приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти и програми е в размер на 48,7 млн. лева.

Отново най-много средства са заделени за образование. Проектобюджетът по това перо е 239,5 млн. лева и бележи ръст с 37,2 млн. лева спрямо първоначалния бюджет за миналата година. В план-сметката е заложено увеличението на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал средно с 15 % и на непедагогическия персонал – средно с 10%.

Почти по всички функции има ръст на средствата, при това без повишаване на местните данъци и такси. Бюджетът за здравеопазване е с 6,5 млн. лева повече първоначалния бюджет на 2022 г. и възлиза на 36,5 млн. лева. Малко над 46,8 млн. лева са средствата за социални дейности.

Капиталовата програма е в размер на 265 млн. лева, като 226,6 млн. лв. са осигурени от бюджета, а останалите 38,4 млн. лв. – по европейски програми. Голяма част от проектите вече се изпълняват. Работи се по стартирането на нови, свързани основно с облагородяване на междублоковите пространства и изграждането на детски площадки. 

На днешното заседание съветниците гласуваха и изменение и допълнение на Икономическата рамка за 2023 г. за дейността на обществения превозвач във Варна. Одобрено бе възнаграждение на километър маршрутен пробег в размер на 16,517 млн. лв., или 1.6353 лв./км без ДДС. Транспортната задача за периода е 10,1 млн. км.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

20°C Усеща се 20°C
1017hPa 73% 7% 7m/s 30deg
18°C Усещане 18°C
1024hPa 60% 20% 1m/s 0deg
19°C Усещане 19°C
1019hPa 72% 20% 4m/s 160deg