Местният парламент във Варна одобри бюджетните разчети и лимити, които ще играят ролята на общински бюджет

Местният парламент във Варна одобри бюджетните разчети и лимити, които ще играят ролята на общински бюджет

Местният парламент във Варна одобри бюджетните разчети и лимити, които ще играят ролята на общински бюджет до приемането на държавната план-сметка. Гласуването им бе необходимо, за да се предотврати забавянето или блокирането на редица местни инициативи. В разчетите са заложени средства, с които администрацията ще може да изпълни ангажиментите си във всички сектори на бюджетния процес – образование, социални дейности, култура, спорт, благоустрояване и др.

За делегирани държавни дейност общината очаква да получи 270,1 млн. лв. Прогнозираните в разчета местни приходи са в размер на 405,5 млн. лв., а средствата от европейски фондове – 54,45 млн. лв.

Разчетите/лимитите на Община Варна за капиталови разходи възлизат общо на 253,6 млн. лв. Част от тях ще бъдат инвестирани във варненски лечебни заведения.

На днешното заседание местният парламент одобри отпускането на общо 756 хил. лв. на МБАЛ “Св. Анна” за закупуване на нова урологична рентгенова апаратура и за ремонт на операционните зали в Клиниката по урология. Близо 100 хил. лева от местната хазна ще получи Специализираната болница по акушерство и гинекология  “Проф. д-р Д. Стаматов” за изграждане на фотоволтаична инсталация.

Съветниците дадоха също съгласието си за отпускане на допълнителни средства като съфинансиране от общинския бюджет за няколко проекта, с които Община Варна кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на администрацията на Район „Владислав Варненчик“, НЧ „Христо Ботев 1928“, Спортен комплекс „Локомотив“, както и на ДГ № 17 „Д-р Петър Берон“.

На днешното заседание Общинският съвет учреди също безвъзмездно право на ползване върху общински имот в полза на Сдружение с нестопанска цел “Парк Борисова градина – Галата“. Парцелът с площ от 16 дка се предоставя за изграждане на парково пространство за широко обществено ползване в кв. „Галата“. Сдружението се задължава да използва имота като парк и няма да има право да извършва каквато и да било търговска дейност на територията на парцела.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

22°C Усеща се 22°C
1018hPa 56% 20% 7m/s 140deg
25°C Усещане 24°C
1019hPa 50% 20% 5m/s 120deg
25°C Усещане 25°C
1017hPa 47% 75% 5m/s 120deg