МИГ „Аврен-Белослав“ обяви прием по мярка, финансираща неземеделски дейности

МИГ „Аврен-Белослав“ обяви прием по мярка, финансираща неземеделски дейности

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 319 774, 40 лева. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна, научи СайтЪТ.

Основната цел на процедурата е устойчиво развитие на местната икономика, основано на собствения потенциал и териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за по-добро качество на живот в общините Аврен и Белослав.

Допустими кандидати са земеделски стопани, микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Дейностите, които ще бъдат финансирани по мярката, са: изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, както и услуги в други сектори, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите и др.

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е до 75 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Минималният размер на БФП за проекти, включващи дейности за развитие на туризъм, е 244, 48 лв. при интензитет на помощта 5%, а за всички останали – 3 667, 13 лв. Максималният е 293 370 лв., а за проекти, включващи дейности за развитие на туризъм – 19 558 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.11.2023 г.   

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

30°C Усеща се 31°C
1009hPa 48% 31% 5m/s 120deg

30°C Усещане 31°C
1006hPa 48% 66% 3m/s 70deg

33°C Усещане 33°C
1005hPa 38% 20% 6m/s 30deg