Министерството на земеделието стартира инициатива „Зелени градове, зелени коридори“

Министерството на земеделието стартира инициатива „Зелени градове, зелени коридори“

Министерството на земеделието стартира инициатива „Зелени градове, зелени коридори“ за озеленяване на крайградските зони, паркове и съществуващи инфраструктурни обекти. Това обяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на заседанието на Националния съвет по горите. 

„Начинанието е насочено към градовете и желанието ни е да сме обществено полезни, като спомогнем за подобряване на начина на живот на хората“, обясни министърът. И посочи, че се предвижда засаждане на различни дървесни видове, в различни синори и канали, с цел създаване на зелени пояси около населените места. Той допълни още, че по този начин наличните фиданки в разсадниците ще се използват пълноценно.

За реализиране на инициативата ще бъдат проведени тематични работни срещи с представители на Националното сдружение на общините в Република България, Асоциацията на общините, собственици на гори и Агенция „Пътна инфраструктура“, на които да се конкретизират ангажиментите на всяка от страните. За най-големите градове – София, Пловдив, Варна и други, вече е направено обследване за възможните места за изграждане на крайградски паркове.

Ресорният заместник-министър инж. Валентин Чамбов каза, че дейностите ще се изпълняват със съдействието на лесовъди, които да дават своите съвети какви видове и къде трябва да се засаждат. Той призова представителите на местната власт да са по-активни при реализацията на инициативата.

Членове на Националния съвет подкрепиха единодушно идеята и заявиха готовност за съдействие и подкрепа за работа по нея. Те посочиха, че темата е актуална и важна за развитието на сектора, а професионализмът на лесовъдите е гаранция за качественото изпълнение на начинанието. Представителите на Министерството на околната среда и водите поеха ангажимент активно да участват, като те ще следят защитените зони, в които има определени ограничения за залесяване. 

Тема на заседанието бе и решението на Министерския съвет от 21.12.2022 г., с което е приета програма за преобразуването на държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите в икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. „Важно е да бъдат обсъдени всички варианти за промяна и предприемането на последващите действия да гарантира устойчиво управление и защита на българските гори“, заяви Явор Гечев.

Формата на управление на държавните гори е успешна и това е видно от резултатите на дейността им през последните години. Това бе общото изразено становище на представителите на браншовите и неправителствени организации, както и на научната общност, общините и бизнеса. Позицията на членовете на Съвета е, че налагането на чисто административни и необосновани преобразувания, каквито са приетите с Решение №1045 на Министерския съвет от 21.12.2022 г., не би било успешно. Тревога към прилагането на приетото решение е изразена в представена от директорите на държавните предприятия декларация.

Предстои да бъде изготвен анализ, който да покаже силните и слаби страни на различните форми на управление на държавните гори в България. Заместник-министър Чамбов информира, че той трябва да бъде направен в рамките на 3 месеца, като в изработването му ще участват и външни експерти. „Готовият документ трябва да е отправна точка за взимане на решения за управление и развитие на горския сектор“, коментира още той. 

В рамките за заседанието бяха представени и мерките за горския сектор, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Набелязани бяха и теми за обсъждане на следващото заседание на Националния съвет.

Министър Гечев благодари на участниците в заседанието и на работещите в сектора за положените усилия за преодоляване на трудностите и кризите в системата и осигуряването на дърва за огрев на населението. „Факт е, че никой не остана без дърва и предизвикателствата бяха преодолени. Надявам се да продължаваме по същия начин“, подчерта аграрният министър.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

No Content Available

Времето

14°C Усеща се 14°C
1016hPa 82% 44% 2m/s 270deg

14°C Усещане 13°C
1018hPa 67% 4% 3m/s 160deg

15°C Усещане 14°C
1018hPa 67% 75% 4m/s 140deg