Набират съдебни заседатели за Районен съд – Варна

Съдът във Варна наказа 38-годишен за кражба на кола и притежание на марихуана

Продължава приемът на документи за съдебни заседатели при Районен съд – Варна, съобщиха от Общински съвет – Варна. Желаещите да участват в процедурата могат да подават заявления до 30 юни 2023 г. в деловодството на Община Варна  (Центъра за административно обслужване – бул. “Осми приморски полк” № 43).

Съдебните заседатели се назначават по предложение на общинските съвети, като за районните съдилища те се одобряват от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд. Мандатът им е пет години.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години и има завършено най-малко средно образование. Необходимо е кандидатът да има настоящ адрес в община Варна и да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Друго изискване е да не страда от психически заболявания.

Кандидатите трябва да не са осъждани, да не са съдебни заседатели в друг съд, да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.

Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото продължи и след този срок. За времето, през което изпълняват задълженията си, съдебните заседатели се смятат в служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

Тричленна комисия, определена от Общински съвет – Варна, трябва да изготви списък от 110 кандидати, които да предложи за избиране за съдебни заседатели към Районния съд.

Цялата информация, свързана с процедурата за избор на съдебни заседатели, е публикувана на сайта на Общински съвет – Варна, секция „Съобщения“: https://varnacouncil.bg/procedura-za-izbor-na-sadebni-zasedateli-pri-rajonen-sad-varna-2023-g/

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

10°C Усеща се 10°C
1017hPa 93% 8% 0m/s 0deg

14°C Усещане 14°C
1019hPa 91% 100% 6m/s 110deg

14°C Усещане 14°C
1017hPa 82% 100% 3m/s 80deg