Община Варна дава само три дни за подаване на оферти за авторски надзор при строителството на новата библиотека

Община Варна дава само три дни за подаване на оферти за авторски надзор при строителството на новата библиотека

Община Варна е обявила обществена поръчка с предмет Осъществяване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна, научи TheSite24. Поръчката е на стойност 475 хил. лв. без ДДС и е обявна на 10-ти юли. Крайният срок за подаване на оферти е на 12-ти юли, т.е. само три дни.

Договаряне без обявление е процедура, която за разлика от свободно избираемите открита и ограничена процедури, възложителите могат да прилагат само при наличието на определени обстоятелства и при спазване на изрично посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) условия и предпоставки. Ето защо законовите основания за откриване на тази процедура не могат да се прилагат разширително.

Благомир Коцев: Подготвяме обществената поръчка за изпълнител на новата Градска библиотека на Варна (ВИДЕО)

Важна особеност на процедурата на договаряне без обявление е, че в нея могат да участват само лица, поканени от възложителя.

Предвид обстоятелството, че при процедурата на договаряне без обявление липсва свободна конкуренция, законовите основания за нейното прилагане трябва да се спазват стриктно. Всяко неправомерно използване на този ред за избор на изпълнител подлежи на санкция от контролните органи по закона.

Ето какво включва и обявата, която след ден изтича:

Осъществяване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – Осъществяване на авторски надзор по част Архитектура по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

Обособена позиция №2 – Осъществяване на авторски надзор по част Конструктивна по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

Обособена позиция №3 – Осъществяване на авторски надзор по част Конструктивна-метални конструкции по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

Обособена позиция №4 – Осъществяване на авторски надзор по част ОВК и ЕЕ по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

Обособена позиция №5 – Осъществяване на авторски надзор по част Електрическа по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

Обособена позиция №6 – Осъществяване на авторски надзор по част ВиК по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

Обособена позиция №7 – Осъществяване на авторски надзор по част Пожарогасене и пожарна безопасност по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

Обособена позиция №8 – Осъществяване на авторски надзор по част Геодезия по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

Обособена позиция №9 – Осъществяване на авторски надзор по част Паркоустройство и благоустрояване по време на строителство за обект: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

26°C Усеща се 26°C
1008hPa 73% 32% 0m/s 0deg

23°C Усещане 23°C
1009hPa 66% 100% 4m/s 40deg

28°C Усещане 28°C
1009hPa 44% 100% 3m/s 170deg