Община Варна обяви конкурс за директор на Дирекция „Канцелария на кмета“

Община Варна обявява конкурс за директор на дирекция

Крайният срок за подаване на документи е 8 февруари 2024 г.

Община Варна обяви конкурс за директор на Дирекция „Канцелария на кмета“. За позицията минималните специфични изисквания са лицата, които ще кандидатстват, да са с висше образование – магистър по социални, стопански или правни науки, да притежават професионален опит в областта минимум 4 години или придобит ранг III младши, да владеят поне един западно-европейски език. 

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Мисия, визия, цели и действия за създаването на активен образ на Община Варна през призмата на дирекция „Канцелария на кмета“ и интервю.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 08.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет. 4, ст. 405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Документи могат да се подават по електронен път на адрес: gbedeleva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Повече информация за необходимите документи за участие в конкурса, може да се открие на адрес: https://www.varna.bg/bg/1076

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

За информация: Адрес: бул. „Осми Приморски полк” №43.

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”. Телефон за контакт: 052/820 369, лице за контакт: Гергана Беделева.

В момента в Община Варна се провеждат и други конкурси за различни позиции, сред които директори – на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и на дирекция „Контрол и санкции“, както процедура за заемане на длъжност началник-отдел „Земеделие“.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

10°C Усеща се 9°C
1014hPa 76% 0% 2m/s 110deg

7°C Усещане 5°C
1014hPa 70% 0% 3m/s 90deg

7°C Усещане 6°C
1016hPa 76% 0% 2m/s 290deg