Община Варна обяви конкурс за директор на Дирекция „Канцелария на кмета“

Публична дискусия на проекта за ремонт на част от ул. „Сирма войвода“ ще се проведе днес

Крайният срок за подаване на документи е 8 февруари 2024 г.

Община Варна обяви конкурс за директор на Дирекция „Канцелария на кмета“. За позицията минималните специфични изисквания са лицата, които ще кандидатстват, да са с висше образование – магистър по социални, стопански или правни науки, да притежават професионален опит в областта минимум 4 години или придобит ранг III младши, да владеят поне един западно-европейски език. 

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Мисия, визия, цели и действия за създаването на активен образ на Община Варна през призмата на дирекция „Канцелария на кмета“ и интервю.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 08.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет. 4, ст. 405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Документи могат да се подават по електронен път на адрес: gbedeleva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Повече информация за необходимите документи за участие в конкурса, може да се открие на адрес: https://www.varna.bg/bg/1076

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

За информация: Адрес: бул. „Осми Приморски полк” №43.

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”. Телефон за контакт: 052/820 369, лице за контакт: Гергана Беделева.

В момента в Община Варна се провеждат и други конкурси за различни позиции, сред които директори – на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и на дирекция „Контрол и санкции“, както процедура за заемане на длъжност началник-отдел „Земеделие“.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

28°C Усеща се 29°C
1008hPa 58% 42% 4m/s 120deg

28°C Усещане 29°C
1007hPa 57% 67% 6m/s 100deg

32°C Усещане 32°C
1006hPa 40% 20% 5m/s 160deg