Община Варна обявява четири конкурса за предоставяне на социални услуги

Публична дискусия на проекта за ремонт на част от ул. „Сирма войвода“ ще се проведе днес

Документи за участие се приемат до 17:30 ч. на 13.08.2024 г.

Община Варна обявява четири конкурса за организации, които да предоставят специализирани социални услуги. Те са предназначени за различни групи – деца със специални потребности, пълнолетни лица с увредено зрение, възрастни хора в нетрудоспособна възраст, както и разкриване на Ресурсен център за пълнолетни лица в неравностойно положение. Кандидатите трябва да предоставят дейностите си на територията на община Варна. Документи за участие се приемат до 17:30 ч. на 13.08.2024 г.

Първите три услуги са за „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Първият от тях ес капацитет 60 места, като услугата е предназначена за деца със специални потребности, техните семейства и близки. Вторият център, който трябва да е с капацитет 40 места, е за пълнолетни деца с увредено зрение и техните семейства. Третият център е за възрастни хора в надтрудоспособна възраст и е с капацитет 45 места. И в трите центъра трябва да са предоставят различни социални услуги „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, както и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, „Общностна работа“.

Четвъртата услуга „Ресурсен център“ (капацитет 30 места) е с целева група пълнолетни лица в неравностойно положение в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на такава ситуация. И тук в изискванията е посочено да се предоставят услугите „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и „Общностна работа“. 

Обявата за провеждане на конкурса с условията за участие са публикувани на официалната интернет страница на Община Варна – https://www.varna.bg/bg/2490. За допълнителна информация: Миглена Димитрова – главен инспектор „Социални програми и проекти“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна, тел. 052/820 537.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

23°C Усеща се 23°C
1009hPa 72% 1% 2m/s 260deg

19°C Усещане 19°C
1011hPa 88% 0% 2m/s 110deg

24°C Усещане 24°C
1010hPa 73% 75% 1m/s 160deg