Общинските съветници не успяха да се разберат за създаването на звено за леки ремонти във Варна

Общинските съветници обсъдиха предложението на кмета на Варна Благомир Коцев за преструктуриране на ОП „Управление на проекти и озеленяване“, за да може предприятието да поеме изпълнението на леки ремонти на територията на общината. Това стана ясно на днешното заседание на ВрК „Структури и общинска администрация“. Целта е мобилни екипи да отстраняват повреди на елементи на градската инфраструктура вследствие на износване, метеорологични явления, вандалски прояви и др.

Предложението е да се направят трансформации на длъжности  в предприятието при запазване на общата численост на персонала от 330 души. Част от промените предвиждат 10 щатни бройки на длъжност „Работник озеленяване“ да се преобразуват в длъжност „Работник поддръжка леки ремонти“. За да може предприятието да поеме новата дейност, е необходимо допълнително финансиране в размер на 760 000 лева, стана ясно на заседанието.

При обсъждането на предложението в зала „Пленарна“ възникнаха въпроси доколко е уместно леките ремонти да бъдат възложени на ОП „Управление на проекти и озеленяване“.

Съветници изказаха мнение, че тази структура трябва да намери място в районните кметства. Техни колеги попитаха дали работниците по озеленяване имат необходимата квалификация да осъществяват ремонтна дейност.  Поставен бе също въпрос дали има система за управление на процесите – от регистрацията на сигнала до неговото отстраняване, както и има ли анализ какъв обем от работа ще могат да поемат екипите. Заради неяснотите около организацията на новата дейност и материалната й обезпеченост съветниците върнаха предложението за преработка.

Редица въпроси възникнаха и около друго предложение на кмета – това за увеличаване на щата със 17 бр. на ОП „Спорт – Варна“, което управлява спортно-материалната база и спортно-развлекателните съоръжения на общината.  Наскоро предприятието пое управлението и стопанисването на многофункционалния спортен комплекс „Владислав Варненчик“, което налага увеличаване на персонала. Съветници попитаха на каква база е определена тази численост от 17 щ. бр. и не е ли възможна вътрешна оптимизация. Предложено бе отлагане на точката, което мнозинството общински съветници подкрепи.

За разглеждане за следващо заседание бе отложено и искане за преобразуване и допълване на щата в общинско предприятие „Инвестиционна политика“. Предложението е 1 щ. бр. „счетоводител-касиер“ да се преобразува в „счетоводител“ и да бъде назначен още един счетоводител. Съветниците настояха да получат актуални данни за обема на работа на счетоводния отдел, преди да вземат решение.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

23°C Усеща се 23°C
1009hPa 72% 1% 2m/s 260deg

19°C Усещане 19°C
1011hPa 88% 0% 2m/s 110deg

24°C Усещане 24°C
1010hPa 73% 75% 1m/s 160deg