Обявиха обществена поръчка за ремонт на дом “Гергана” във Варна

Община Варна търси временен подслон за 140 човека от Дом "Гергана"

Сериозен ремонт предстои в Дом “Гергана” във Варна, научи TheSite24. Община Варна е обявила обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на сградите на КСУВХ „Гергана“ за реформиране в социална услуга Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания, мерки за енергийна ефективност, преустройство, обзавеждане и оборудване, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни пространства пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. „Княз Борис I“ към основната сграда“. Поръчката е на стойност  5 580 083,33 лв. без ДДС.

Съществуващата материално-техническа база е стара и амортизирана, не отговоря на изискванията за достъпна среда за хора с увреждания, енергийна ефективност на сгради и други основни изисквания към строежите. Достъпът от булеварда към комплекса е с много голям наклон и изключително затруднява придвижването на възрастните хора.

Последният по-голям ремонт на основната сграда е извършен през 2011 г., когато частично е сменена дограмата, подменена е част от ВиК инсталацията и са ремонтирани санитарни помещения.

През последните 13 години са извършвани само текущи ремонти в сградите, предимно при аварийни ситуации. Съгласно изготвените Технически паспорти през 2016 г. и енергийни обследвания, сградите се нуждаят отнеотложен основен ремонт за привеждане в съот ветствие с действащите нормативни изисквания.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

25°C Усеща се 26°C
1009hPa 68% 0% 3m/s 270deg

21°C Усещане 21°C
1011hPa 78% 0% 2m/s 110deg

25°C Усещане 25°C
1010hPa 69% 20% 2m/s 300deg