ОД МВР – Варна: Увеличава се рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата!

Във връзка с настъпване на восъчна зрялост и с повишаването на температурите се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата, предупредиха от ОД МВР Варна.

Правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи са регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи.

По-долу са изброени част от тях:

В жътвената кампания следва да се използва изправна земеделска техника, оборудвана със средства за първоначално гасене на пожари.

Обръщаме внимание за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища, растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

При започване на жътвата, житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване. Противопожарните ивици се предвиждат и за отделяне на площите, засети с житни култури, от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.; автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;  от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;стълбове, мачтови трафопостове и др. на въздушните електропроводи

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

27°C Усеща се 29°C
1008hPa 72% 37% 2m/s 140deg

24°C Усещане 24°C
1008hPa 60% 100% 2m/s 50deg

30°C Усещане 30°C
1007hPa 39% 75% 4m/s 360deg