Отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа

Отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа

Световният ден за безопасност и здраве при работа се отбелязва всяка година на 28 април от международното синдикално движение. На този ден се почита паметта на жертвите на трудови злополуки и професионални заболявания и отново се напомня на световната общественост, че те могат да бъдат предотвратени. Тази година той ще премине под мотото за безопасната и здравословна работна среда като основен принцип и право на работа!

По данни на Международната организация на труда /МОТ/ всяка година 2.2 милиона работници по света умират поради трудови злополуки и професионални болести. Ежегодно 270 милиона работещи получават сериозни увреждания, а броят на случаите на професионални заболявания е около 160 милиона. Загубите от тези трудови злополуки и заболявания възлизат на 4% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. Опасните и нездравословни условия на труд водят до загуба на средства и човешки ресурси и намаляват производителността и качеството на продукцията.

Поради възстановяне броя на работещите от предприятията, който беше намален заради ковид кризата, през 2022 г. се отчита увеличение в броя на трудовите злополуки спрямо предходната 2021 г.

Общият брой на смъртните трудовите злополуки през 2022 г. е по-висок спрямо 2021 г. Увеличение има и в честотата на смъртни злополуки: една на всеки 30 трудови, спрямо една на всеки 35 за 2021 г. Тези данни показват, че всеки работен ден (249 за 2021 г.) над 10 души претърпяват злополука на работното място, а на по-малко от 3 работни дни един работник в България умира.

Анализът на КТ „Подкрепа“ показва, че насочването на вниманието и финансовия ресурс от страна на работодателите към мерките за предотвратяване на пандемията, са станали за сметка на мерките за осигуряване на общата безопасност на работното място, в т. ч. психосоциалните рискове, мускулно – скелетните смущения, сърдечно- съдовите заболявания и др.

Няма промяна по отношение тежестта на трудовите злополуки и свързаното с нея необходимо за възстановяване време. Средно по около 35 са загубените календарни дни при един инцидент и през двата анализирани периода.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

No Content Available

Времето

23°C Усеща се 23°C
1019hPa 73% 20% 7m/s 140deg
23°C Усещане 22°C
1017hPa 49% 40% 5m/s 100deg
24°C Усещане 24°C
1017hPa 43% 20% 3m/s 100deg