ПК “Култура и духовно развитие” във Варна с важни решения

Промени в Правилника за работа на фонд „Култура“ одобри на днешното си заседание комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет – Варна. Измененията се правят по предложение на председателя на комисията Мария Тодорова, за да се осигури в условията на неприет държавен бюджет за 2023 г. възможност за по-ефективно и адекватно планиране и изпълнение на културните събития, финансирани по Фонд „Култура“.

Разходването на средства за подпомагане на фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата на конкурсен принцип се осъществява след приемането на общинския бюджет от местния парламент. За втора поредна година годишният финансов план на общината се бави заради липсата на държавен бюджет. Предвид неяснотите относно срока на приемане на националния бюджет за 2023 г. се предлага да се осигури правна възможност, при която да се признават направени разходи по проектни предложения дори и преди сключване на договор за тях.

„Има проекти от културния календар, чието изпълнение може да започне още от тази седмица. Целта е тези от проектите, за които Експертният съвет прецени, че отговарят на стандартите да бъдат финансирани от Общината, да могат да се изпълняват, макар и самата процедура да не е приключила“, обясни пред колегите си Мария Тодорова.

В рамките на обявената от Фонд „Култура“ сесия са постъпили общо 207 проектни предложения, като 16 от тях са отпаднали поради неспазване на изискванията. Към момента се осъществява съдържателното оценяване на останалите 191 проекта. Веднага след като приключи, ще се състои заседание на Експертния съвет на Фонда. Неговите членове ще вземат решение с какви суми да се подпомогнат допуснатите до финансиране предложения и ще изготвят списък. Експертният съвет е в готовност да осъществи тази процедура през март, стана ясно на заседанието.

Пред съветниците беше представен и финансов отчет на фонд „Култура“ за 2022 г. Одобрените проекти са 98, а изразходваните средства – на обща стойност 755 194 лв.

През миналата година в бюджета на Дирекция „Култура и духовно развитие“ бяха предвидени 1 млн. лева за Фонд „Култура“, от които 200 хил. лева –  за медийни проекти. През 2022 г. Комисията за медийните проекти одобри 13 предложения на обща стойност 175 118 лв. Изразходваните средства са общо 155 056 лв., тъй като един е отказал финансиране.

Предвижда се и през 2023 г. да бъдат заложени в общинския бюджет до 200 хил. лева в подкрепа и стимулиране на качествени медийни проекти. Финансовата подкрепа отново ще бъде на конкурсен принцип, като за финансиране ще се одобряват до два проекта. Максималната сума, която може да бъде отпусната, е: до 15 000 лв. за проекти с краткосрочно изпълнение (до 3 месеца) и до 30 000 лв. за проекти с продължителност над 3 месеца, но в рамките на отчетния период. Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до  две седмици от публикуване на обява на сайта на Общински съвет-Варна.

Проектите ще се оценяват от петчленна комисия, в която, освен председателя на ПК „Култура и духовно развитие“ Мария Тодорова и главния счетоводител на дирекция „Култура и духовно развитие“ в Община Варна Милка Маджарова, ще участват и трима независими външни експерти. Предлага се тази година това да бъдат проф. д-р Надя Миронова, Доротея Симеонова и Георги Атанасов.

На днешното заседание на комисията беше взето също решение за именуване на улици в селищно образование Ментеше в района „Владислав Варненчик“. По предложение на районния кмет и след съгласуване със жителите на местността улиците ще бъдат с цифри: от ул. „1-ва“ до ул. „42-ра“.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

11°C Усеща се 10°C
1022hPa 66% 75% 2m/s 300deg

14°C Усещане 13°C
1027hPa 68% 60% 4m/s 270deg

16°C Усещане 15°C
1023hPa 67% 20% 2m/s 340deg