Поискаха от общинската администрация във Варна ускоряване на работата по проектите от Плана за възстановяване

Заместник-кметовете Диан Иванов – по правните въпроси и Павел Попов – по образованието и културата – свикаха координационни срещи на звената, отговорни за реализацията на проектите с европейско финансиране на Община Варна. Целта на поредицата от работни срещи е да се ускори и координира работата на всички административни звена в Община Варна, включително и на районните кметства, които имат задължения по проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), програмите от структурните фондове на ЕС и на Министерството на образованието и науката за нови сгради и спортни площадки. 

По отношение на програмата на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2026“ усилията вече се фокусират върху новите проекти. Сред тях е например нова сграда за две градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ в район „Приморски“ за над 3 млн. лв. по програмата, с малко над 2 млн. лв. съфинансиране от общината. Ще се изгражда и нов корпус към ДГ №39 „Приказка“ в район „Владислав Варненчик“. Сградата е предвидена за една яслена и три градински групи за около 3 млн. лв. пари от програмата и над 1,5 млн. лв. от общината.

По друга програма на МОН за периода 2024 -2026 г. – за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони –  също се предприема координация между звената. Обсъди се степента на готовност за основния ремонт на физкултурния салон на ОУ „Черноризец Храбър“ за близо 600 000 лв. СУ „Гео Милев“ за около 200 000 лв. трябва да изгради нова площадка, а НУ „Васил Левски“ да извърши ремонт на съществуващата спортна база на открито. Спортните си съоръжения трябва да ремонтират и ПГГСД „Николай Хайтов“ и IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“. Одобрени са още Професионалната гимназия по електротехника и Професионалната техническа гимназия, кандидатствали самостоятелно пред министерството с проекти на стойност по около 100 000 лв. 

Заместник-кметовете Павел Попов и Диан Иванов дадоха къси срокове на ресорните дирекции и районните кметства да координират работата си така, че да се гарантира високо темпо в подготовката на ремонтите и строителните дейности. Община Варна ще изготви график за тези дейности така, че да не се възпрепятства учебният процес, увери заместник-кметът по образованието Павел Попов, а Диан Иванов обяви, че координационните срещи ще са постоянни и няма да има търпимост към прехвърляне на отговорност между звената.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

11°C Усеща се 10°C
1006hPa 82% 75% 6m/s 10deg

14°C Усещане 12°C
1008hPa 41% 75% 3m/s 250deg

16°C Усещане 15°C
1007hPa 41% 40% 3m/s 270deg