Предлагат създаването на Морска индустриална зона във Варна

Предлагат създаването на Морска индустриална зона във Варна

Общинските съветници от “Има такъв народ” в Общниски съвет – Варна предлагат да бъде създадена Морска индустриална зона в града. Пред TheSite24 общинският съветник Ивайло Костадинов посочи, че идеята е обсъдена с представители на научната общност и синята икономика във Варна, за да бъдат набелязани основните цели и най-удобните локации за изграждането на такъв тип съоръжение.

Провели сме разговори и с представители на университетите, които също дадоха своите предложения“, каза още Костадинов.

Той добави, че устойчивостта на икономиката в наше време е задължително условие за
успех. Територията, върху която следва да се изградят предложените съоръжения, е с размер 75 012 квадратни метра и е съставена от два имота собственост на Община Варна. Набелязаният терен се намира под Аспаруховия мост, в т.нар. “Режище – Варна”.

Избраните терени, са подходящи за целта поради наличието на подходяща брегова ивица, изградени тепекомуникационни (ВиК и Ел.) мрежи до терена, осигурена достъпност от пътната мрежа на град Варна, близост до централната част на града и приблизително еднакво отстояние от двете автомагистрали довеждащи до града.

Предложението включва изграждането на следните обекти:

1. Рибна борса, окомплектована с необходимия набор от хладилни и фризерни камери за съхранение, както и изградена към рампа за товаро – разтоварни дейности на сухопътни превозни средства с цел пласмент във вътрешността на страната. Към момента липсва рибна борса в град Варна. Тази липса създава предпоставки за спекулиране с цената на риба и рибни продукти, а също така прекъсва проследимостта на рибата по веригата на доставки. Изграждането на рибна борса ще гарантира нормализирането на ценообразуването и елеминирането на спекулата при търговията с риба и рибни продукти в град Варна, а крайният резултат от наличието на такава борса би бил нормализиране на продажните цени за крайните потребители.

2. Рибарско пристанище със зона за обслужване и на плавателни съдове извършващи споретен риболов. Необходимостта от такова пристанище се обуславя от нуждите на предложената за изграждане рибна борса, както и от липсата на база за спортен риболов в града.

3. Кораборемонтен район. Както всеки вид транспорт, така и рибарските кораби, и спортните яхти се нуждаят от периодични ремонти като това е още една ниша, която трябва да се запълни. Този район, ще е специализиран в “предоставянето” на съоръжения и площи, за извършване на ремонти на рибарски кораби и развлекателни плавателни съдове (яхти). Идеята е да се насърчи предприемаческата мисъл в тази насока, като в дългосрочен план крайната цел, е да се развие тази индустрия в град Варна.

4. Клуб за спортно ветроходство и кану-каяк изградени към него зони за съхранение на канута, гребни и ветроходни лодки. Необходимостта от такива площи е продиктувана от увеличаващия се брой любители на водните спортове в град Варна, особено сред подрастващото и юношеското
население. Наличието на едно такова модерно съоръжение, значително би подпомогнало за поддържане на образа на град Варна, като град на младежта.

5. Търговска зона, върху която да са разположени търговски обекти, които да се отдават под наем на физически и юридически лица, които да извършват дейността си на територията на индустриалния парк.

Ивайло Костадинов посочи, че всичко изброено до тук, може да бъде изградено върху тези общински имоти и да затвърди връзката на град Варна с Черно море като същевременно с това се
подпомогне риболовната индустрия в града, търговията с риба и рибни продукти и
се създадат условия за функциониране и обслужване на тази част от синята икономика в общината.

“С разработването на тези терени съгласно това предложение, ще се разрешат голяма част от дългогодишните проблеми на рибарската общност и морския бизнес в град Варна”, смятат авторите на проекта.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

17°C Усеща се 17°C
1017hPa 72% 40% 6m/s 130deg

24°C Усещане 23°C
1016hPa 41% 0% 2m/s 0deg

24°C Усещане 24°C
1015hPa 53% 20% 3m/s 70deg