Раздават топъл обяд на бедни хора в Аксаково

Раздават топъл обяд на бедни хора в Аксаково

В рамките на проекта „Топъл обяд в община Аксаково“ местната администрация осигурява топъл обяд за 100 потребители, които са в социална изолация и бедност. Финансирането е осигурено от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. Общата стойност на проекта е 228 000 лв. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Той цели подпомагане на най-нуждаещите се лица на територията на общината, включително деца, и прилагане на съпътстващи мерки за социалното им приобщаване. По проекта ще бъде осигурена здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да се погрижат за прехраната си.

Потребители на услугата са лица и семейства без доходи, възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тях и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане; хора с ниски доходи, които поради увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни.

Жителите на общината могат да подават заявления за включване в проекта чрез кметовете и кметските наместници по населените места в Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” и чрез портала „Социални услуги на едно гише“ на Община Аксаково. 

Проектът е стартирал на 3.01.2023 г. Неговото изпълнение ще продължи до 30.09.2025 г.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

5°C Усеща се 4°C
1013hPa 95% 20% 2m/s 60deg
4°C Усещане 3°C
1014hPa 87% 11% 2m/s 70deg
8°C Усещане 6°C
1013hPa 71% 20% 3m/s 290deg