Ремонтират Информационния център в Община Провадия с евросредства

Ремонтират Информационния център в Община Провадия с евросредства

Община Провадия стартира изпълнението на проекта „Разширяване капацитета на Община Провадия в сферата на социалните отговорности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият му бюджет е 109 884 лв. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Проектът е насочен към дейности за разширяване и повишаване на капацитета на местната администрация в контекста на правомощията в сферата на социалното законодателство с цел постигане на ефективно подобряване на качеството на грижа за хората от най-уязвимите групи на обществото.

По проекта ще бъде ремонтирано пространство в Информационния център в сградата на Община Провадия, което ще се превърне във фронт офис. Предвижда се доставка на оборудване и обзавеждане за помещението. Ще бъде наети и обучени двама специалисти, които ще бъдат ангажирани с информиране и консултиране на лицата относно предоставяните в общината социални услуги и условията за ползване;  прием на заявления-декларации по Закона за личната помощ, проверка за съответствие с нормативните изисквания, изготвяне и сключване на споразумения за предоставяне и ползване на личната помощ; участие в екипи за осъществяване на контрол върху предоставянето на личната помощ; информиране, консултиране и оказване на съдействие и подкрепа на хората с увреждания във връзка с реализиране на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Сред планираните за изпълнение дейности е и провеждане на проучване относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

Проектът е стартирал на 6.03.2023 г. и ще продължи до 6.01.2025 г.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

22°C Усеща се 22°C
1018hPa 56% 20% 7m/s 140deg
24°C Усещане 24°C
1017hPa 50% 20% 5m/s 120deg
25°C Усещане 25°C
1017hPa 47% 75% 5m/s 120deg