С 4,7% са се увеличили местата в детските ясли във Варненска област през 2022 г.

Над 83 000 деца от уязвими групи с допълнителна подкрепа в детската градина

Към 31.12.2022 г. в област Варна функционират 46 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 205 места в тях. В сравнение с предходната година
броят на местата в детските ясли се увеличава с 99, или с 4.7% . Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро във Варна, предаде СайтЪТ.

В градовете детските ясли са 43 с 2 134 места, а в селата – 3 със 71 места.

В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 4.7%, а тези в селата – с 6.0% Към 31.12.2022 г. осигуреността с места в област Варна е 18.0%, като за страната тя е 19.5%. Най-висока е тя в областите Габрово (29.4%), Плевен (26.7%) и Благоевград (25.3%).

През 2022 г. в детски ясли в област Варна са постъпили 2 141 деца, което е с 3, или с 0.1%
по-малко в сравнение с 2021 година.

В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 2 400 деца, от които момчетата
са 1 292, а момичетата – 1 108. В сравнение с 2021 г. в края на 2022 г. децата в детските ясли се
увеличават с 97, или с 4.2%.

В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, в област Варна е 19.6%,
при 17.9% общо за страната.
Най-висок е показателят за областите Габрово (23.4%), Плевен (22.6%)
и София (столица) (21.9%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Варна, по възраст през 2022 г.
се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 80.6%, а
най-малък – на децата на 3-годишна възраст – 0.5%.

Към 31.12.2022 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Варна
работят 528 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.
Медицинските специалисти по здравни грижи са 245, като 83.3% от тях са медицински сестри (204).

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

19°C Усеща се 20°C
1017hPa 94% 2% 2m/s 0deg
18°C Усещане 17°C
1020hPa 74% 100% 5m/s 120deg
20°C Усещане 20°C
1018hPa 88% 100% 2m/s 360deg