С подкрепата на “Енерго Про за обществото” монтират люлка – сърце в Страшимирово

Два проекта, одобрени за финансиране от инициативата „ЕНЕРГО-ПРО ЗА ОБЩЕСТВОТО“, ще се изпълняват на територията на Община Белослав, научи СайтЪТ.

“ЕНЕРГО-ПРО за обществото” е инициатива в подкрепа на регионалните общности в България като бенефициенти могат да бъдат детски градини, училища, университети и общини на територията на цялата страна.

Общинска администрация – Белослав разработи проект с наименование „Към Сърцето на село Страшимирово, Община Белослав“ по предложение на кметство с. Страшимирово чрез г-н Калоян Николов – кмет на селото.

В проекта е заложено монтиране на 1 бр. метална люлка тип „Сърце“ и 3 броя контейнери за разделно събиране на отпадъци. Те ще бъдат поставени в зоната за отдих и риболов в с. Страшимирово. Проектът ще допринесе за формирането на позитивни нагласи и изграждането на екологични ценности, които впоследствие ще имат положително влияние върху поведението и отношението на човек към мястото, на което живее и заобикалящата го среда.

Одобрен за финансиране е още един проект, а именно този на Детска градина „Незабравка“, с. Страшимирово, с директор – г-жа Марияна Йорданова. Проектът е с наименование „Еко кът „Цветен рай“ и ще окаже положително въздействие върху работата с деца, и в частност: върху екологичното им възпитание, чрез изграждане на Еко – кът на открито в двора на детската градина. Дворното пространство, определено за Еко-кът, ще създаде възможност на децата да се обучават, възпитават, наблюдават и обследват, да играят на открито да се трудят, да навлязат в света на природозащитните идеи, екологичната и здравната култура, да се засили връзката дете – природа, да се подобри физическото здраве.

Проектите ще получат финансиране в рамките на инициативата „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“, която подпомага социално значими проекти в различни области.

Екипът на Общинска администрация – Белослав ще продължи да подкрепя положителни примери, идеи и предложения за облагородяване на заобикалящата ни среда, за опазване на околната среда и за изграждането на екологични ценности.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

No Content Available

Времето

9°C Усеща се 8°C
1015hPa 81% 18% 2m/s 120deg

5°C Усещане 3°C
1014hPa 75% 0% 3m/s 100deg

4°C Усещане 2°C
1016hPa 93% 0% 3m/s 300deg