Съдия Милен Славов разговаря с ученици от Варна за справедливостта при правораздаването

За справедливостта като единствена цел на правораздаването разговаря председателят на Гражданското отделение в Апелативния съд с ученици от школата по гражданско образование към Общинския детски комплекс

За справедливостта като единствена цел на правораздаването разговаря председателят на Гражданското отделение в Апелативния съд с ученици от школата по гражданско образование към Общинския детски комплекс.

Варненският апелативен съд организира Ден на отворените врати за учениците, участващи в Школата по гражданско образование „Младежки парламент – Европейски мост“ към ОДК. Темата на срещата с ръководителя на Гражданското отделение в съда Милен Славов бе „Справедливостта – единствена цел на правораздаването“. Гимназистите имат изявени интереси в сферата на европейските институции и правните науки. Именно тези познания обогати ерудираният им лектор.

В началото съдия Славов обясни символиката на тогата като атрибут на българските магистрати. Тя внася церемониалност и официалност, но гарантира безпристрастността като елиминира индивидуалността на личността, която тази мантия покрива. Защото справедливостта има само едно лице. „Ние представляваме нещо абстрактно – държавата. Покривайки самоличността си, изпълняваме функциите на древноримската богиня Темида, която се е водела единствено от принципите на обективността и справедливостта“, разкри гражданският съдия.

Той разказа за влиянието на монархизма върху друг символ на магистратите в Западна Европа – перуките. Ограничаването на абсолютната власт на монарха и неговите права да създава и упражнява правилата, и да съди, когато те се нарушават, води до разделението на властите. Това е принципът, който заляга в конституциите на развитите страни. Учениците и техният лектор разсъждаваха и върху принципите в Търновската Конституция – само преди дни отбелязахме 145 години от нейното приемане. Вече 145 години на българските съдилища е вменена правораздавателната функция. Всеки съдия трябва да е справедлив, но и професионално подготвен, за да определи съответната санкция за неспазилия правилата. Опирайки се на нормите на закона, справедливостта не може да бъде изменчива и да зависи от конкретни обстоятелства, обединиха се участниците в дискусията.

Милен Славов припомни думите на Франсис Бейкън „Човек може толкова, колкото знае“. Затова ако най-важно е да бъдем добри хора, на второ място е да бъдем образовани. Образованието дава допълнителна стойност на всеки от нас, каза съдията. И поощри младежите за допълнителните знания, придобивани в школата, която посещават. Той отговори на въпроса за начина, по който съдиите стигат до т.нар. вътрешно убеждение, чрез което стигат до вярното решение по делата. „Първо добросъвестно, прецизно до най-малките детайли и нюанси проучваме фактите. След това трябва да спазим правилата за доказване – те гарантират, че правата на всеки участник в процеса ще бъдат съблюдавани. После навлизаме в процеса на логическото съждение – това са правилата, залегнали в законите. Подвеждаме фактите под правната норма и така стигаме до законосъобразното и правилно решение. Вътрешното убеждение може да се основава единствено на фактите и на правното следствие, то не може да е подвластно на външни фактори“, категоричен бе Славов.

Ръководителят на Гражданското отделение приведе още един цитат – този път от Жан-Жак Русо: „Бъди справедлив и ще бъдеш щастлив“. Така съдия Милен Славов направи признание пред младата си аудитория: „Не бих заменил съдийската професия с нищо друго, защото тя ми дава изключителната свобода да живея щастливо и достойно всеки ден“.

Апелативен съд – Варна има устойчив ангажимент към учениците от Школата по гражданско образование „Младежки парламент – Европейски мост“. Преди седмици те бяха домакини на инициативата „Децата и наркотиците: истина и легенди“. А след срещата със съдия Славов получиха първи указания и материали, с които ще се подготвят за симулиран съдебен процес.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

9°C Усеща се 9°C
1017hPa 93% 8% 0m/s 0deg

14°C Усещане 14°C
1019hPa 91% 100% 7m/s 110deg

14°C Усещане 14°C
1017hPa 82% 100% 3m/s 100deg