Съдия запозна ученици с видовете административни актове

Съдия запозна ученици с видовете административни актове

Що е административно правосъдие, компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрол за законосъобразност бяха темите, с които съдия Даниела Недева запозна учениците от XI“в“ клас, Варненска търговска търговска гимназия «Георги С. Раковски», научи СайтЪТ.

Магистратът се спря в своето изложение по-подробно на това, що е индивидуален административен акт, общ административен акт и подзаконов нормативен акт, като с примери от своята практика изясни на младите хора, как практически следва да подходят в различни ситуации – като ползватели на услуги и като страни в административното и съдебно производство.

На принципите на административното правосъдие (принцип на съразмернотст, постигане целта на закона с адм. акт и др.), последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания, се спря съдия Недева.

В полезна и увлекателна дискусия се превърна срещата на съдия Недева с единадесетокласниците. Множеството примери от нейната практиката, с които тя бе придружена, активира младите хора и те взеха участие в обсъждането на темата, като получиха отговор и на интересуващите ги въпроси.

Съдия Даниела Недева участва като лектор в Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ от 2018 год. Тя е четвъртият съдия от Административен съд – Варна, който изнесе лекция пред ученици от Варненска търговска гимназия, с преподавател по право г-жа Зорница Любчева, през настоящата учебна 2022/2023 година.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

5°C Усеща се 4°C
1013hPa 95% 20% 2m/s 60deg
4°C Усещане 3°C
1014hPa 87% 11% 2m/s 70deg
8°C Усещане 6°C
1013hPa 71% 20% 3m/s 290deg