Съюзът на учените – Варна обявява конкурс за високи постижения

Съюзът на учените – Варна обявява конкурс за високи постижения

УС на Съюз на учените – Варна (СУВ) обявява конкурс за високи постижения на варненски учени през последните 5 години. Отличието „Награда на Съюз на учените – Варна“ ще се връчи за първи път през 2023 г. на 2-ма най-добре представили се в конкурса учени – съюзни членове от различни секции (научни сфери) на СУВ.

Научните изследвания и иновациите са сред най-важните компоненти за напредъка и бъдещето развитие на страната ни, на Европейския съюз и на целия свят. Конкурсът е продължение на стремежа на СУВ към мотивация и насърчаване на успешните научни изследвания, зелените и други иновации и модерните технологии, поддържане на конкурентоспособност, привличане и задържане както на утвърдените, така и на младите учени в страната. Целта му е да се стимулират учените и изследователите на територията на гр. Варна за върхови научноизследователски постижения и за разгръщане на творческия им потенциал.

Наградите ще се присъдят на базата на доказателства за публикации в реферирани и рецензирани научни списания, вкл. с импакт фактор, патенти и монографии, участия в национални и международни научни проекти и колективи, както и др. значими научни постижения от последните 5 години (2018 – 2023 г.). 

Кандидатите трябва да представят най-късно до 15.10.2023 г. на е-maila на СУВ (su-varna@abv.bg) подписани, датирани и сканирани:

  •  Заявление с лична мотивация за кандидатстване за наградата и детайли за връзка (е-mail, телефон);
  • Автобиография с включени номера на дипломи, дисертационни трудове и монографии, научни членства, проекти, участие в редакционни колегии и други научни активности и публикации, вкл. h-index;
  • Списък с публикации за същия период с посочване на вида на научното списание (IF, Q – от 1 до 4, IR). 

Според подадените заявления специализирани комисии ще разгледат апликациите и ще съобщят номинираните учени в сайта на СУВ. 

Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на 27.10.2023 г. по време на Заключителната конференция на СУВ “Науката в служба на обществото”.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

32°C Усеща се 33°C
1011hPa 43% 20% 7m/s 130deg

32°C Усещане 31°C
1009hPa 35% 0% 4m/s 0deg

34°C Усещане 34°C
1010hPa 31% 20% 4m/s 50deg