Селско кметство и училище в област Варна ще бъдат ремонтирани по проект “Красива България”

Селско кметство и училище в област Варна ще бъдат ремонтирани по проект "Красива България"

Проектните предложения на две общини от Област Варна ще бъдат финансирани през тази година по Проект „Красива България“, който дава още една възможност на местните администрации за допълващо финансиране и не дублира дейностите от ЕСИФ/ЕФСУ. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна, предаде TheSite24.

Със средства от програмата ще бъде основно ремонтирана масивна сграда на един етаж в село Габърница, Община Ветрино. Зданието се използва за административни нужди – кметство и читалищен салон. Текущ ремонт ще бъде направен и на Професионалната гимназия по селско стопанство „Иван Вл. Мичурин” в гр. Долни чифлик.

Общо 64 проектни предложения на обща стойност 14,8 млн. лв. ще бъдат финансирани в цялата страна от Министерството на труда и социалната политика по „Красива България“ през 2024 г. Изпълнението им цели подобряване на обществената и социалната инфраструктура и осигуряване на достъпна среда чрез обновяване и ремонтиране на детски ясли и градини, училища, административни сгради, читалища, здравни, спортни и социални обекти.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

13°C Усеща се 12°C
1017hPa 76% 9% 2m/s 60deg

14°C Усещане 14°C
1020hPa 88% 100% 4m/s 100deg

15°C Усещане 14°C
1017hPa 72% 100% 3m/s 110deg