Специализирано обучение по стопанисване на горите се проведе в ДЛС-Шерба

Специализирано обучение по стопанисване на горите в ДЛС-Шерба

Специализирано обучение по стопанисване на горите се проведе на територията на ДЛС-Шерба, като домакините за пореден път демонстрираха отлична организация, интересни теми и добре подбрани отдели в четири различни обекта. Експерти от РДГ и РИОСВ в град Варна, частни лесовъди, експерти от СИДП и всички териториални поделения в областите Добрич и Варна се събраха на територията на елитното ловно стопанство, за да обсъдят стопанисването на издънковите гори за превръщане, маркирането на постепенно-котловинна сеч и извеждането на сечта след това.

Различията между предвидените сечи по позволително и реално маркираните и изведени сечи предизвикаха много коментари, като лесовъдите споделиха и възможностите за промени в Закона за горите и Наредба 8, които ще доведат до по-добро стопанисване на горите.

Във втората част на обучението за пореден път бе представен едни наболял за Добруджа въпрос – съхненето на полезащитните пояси. Заместник директорът на ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев сподели, че това е петата поредна година без зима и с изключително високи средногодишни температури, което води до съхнене не само на ясена за който се говори от години, а и на цера и червения дъб.

Радев алармира, че на практика няма да остане нито един дървесен вид с който да се залесява ако процеса се задълбочи. Той каза още, че в момента се върви след процесите в горите, вместо да се предприема навременна лесовъдска намеса и за да се промени това трябва да се актуализира нормативната база.

От колегията подкрепиха усилията на териториалните поделения засегнати от съхненето, като според лесовъдите трябва да се осигурят субсидии за възстановяване на поясите, защото без тях тази част на България ще се превърне в пустиня. Опустиняването в района вече е факт и трябва да се върви към съхраняване и презалесяване на поясите, за да се запази биологичното разнообразие в Добруджа, стана ясно още от изказванията по темата.

В края на разискванията инж. Радослав Радев сподели, че въпреки трудностите през последните три години са изкоренени и залесени 53 нови пояса на територията на ДЛС-Балчик. Нови пояси са създадени и в ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Добрич.

В заключение заместник директорът на ДЛС-Шерба инж. Атанас Атанасов обобщи всички изложени по време на дискусията мнения свързани с предизвикателствата пред лесовъдите по отношение на стопанисването на горите и различните мерки и дейности, които ще доведат до подобряване състоянието на българската гора.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

27°C Усеща се 28°C
1009hPa 62% 0% 3m/s 260deg

22°C Усещане 22°C
1011hPa 78% 0% 3m/s 280deg

27°C Усещане 28°C
1010hPa 61% 20% 2m/s 300deg