Стартира процедурата за търсене и проучване на нефт и природен газ в  „Блок 1-26 Хан Тервел“ в Черно море

В „Официален вестник“ на Европейския съюз е публикувано решение за откриване на производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел“, която се намира в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, чрез неприсъствен конкурс. 

Въпреки че решението на Министерски съвет за откриване на конкурсна процедура е от 25 август 2023 г., едва сега се поставя началото на неприсъствения конкурс.  Потенциалните кандидати могат да закупят конкурсни книжа до 120-ия ден от обнародване на решението в „Официален вестник“ на ЕС, да подадат заявления за участие до 140-ия ден и да внесат предложения до 155-ия ден от днешната дата. Предложенията на кандидатите ще се оценяват според работните програми за проучването, средствата за опазване на околната среда и други. Разрешението ще бъде предоставено за петгодишен период, с право на две продължения до две години всяко. „Блок 1-26 Хан Тервел“ е с площ малко над 4 хил. кв. км. и към момента е слабо проучен.

“Разширяването на проучванията в Черно море ще допринесе за развитието на собствения добив, който е от стратегическо значение за гарантиране сигурността на страната чрез диверсификация на енергийните източници”, подчерта енергийният министър Владимир Малинов. По думите му разработването на местно находище ще осигури както енергийна независимост на страната, така и ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на икономиката.  

Процедурата е публикувана на следния линк:

https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/C-series/default.html?&ojDate=18062024
No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

24°C Усеща се 24°C
1009hPa 70% 0% 3m/s 260deg

20°C Усещане 20°C
1011hPa 88% 0% 1m/s 0deg

24°C Усещане 24°C
1010hPa 73% 75% 1m/s 0deg