Адмирал Емил Ефтимов: Черноморският регион има ключово значение за сигурността на НАТО

Адмирал Емил Ефтимов: Черноморският регион има ключово значение за сигурността на НАТО

Предстои внасянето в Министерския съвет на изработен проект на нова Национална отбранителна стратегия.    „Предприетите решителни действия за трансформация на отбранителния потенциал на НАТО имат съществено влияние върху развитието на въоръжените ни сили, което генерира множество предизвикателства относно усъвършенстването и придобиването на отбранителни способности. Решенията са в ускорената и целенасочена трансформация и модернизация за постигане целите […]