Къде по българското Черноморие съществуват подводни извори?

Къде по българското Черноморие съществуват подводни извори?

Подводните извори привличат вниманието на хората още в дълбока древност. Първоначално интересът е бил насочен към подводните пресноводни източници известни днес като „субмаринни източници” и обикновено се използвали за питейни цели и напояване. Установено е, че освен сладка вода от дълбочинните разломи постъпват и въглевоводородни газове познати днес като „подводни газови извори”. Черно море се […]