Инж. Йордан Денев от ТУ-Варна e победител в конкурса за млади учени и специалисти

Ас. д-р инж. Йордан Денев от ТУ-Варна e победител в конкурса за млади учени и специалисти „Инж. Златан Бръчков” на Научно технически съюзи – Варна, съобщиха от пресцентъра на учебното заведение за СайтЪТ. Наградата – грамота и парична премия беше връчена от проф. д-р Стефан Вачков, председател на Управителния съвет на Териториалната организация на Научно […]

Проф. Алберт Кръстанов за трета година е сред 2% най-влиятелни учени в света

Ръководителят на катедра „Биотехнологии“ твърди, че резултатите са резултат на екипна работа Технологии за получаване на ново поколение биоматериали, базирани на ядливи базидиомицетни гъби, са във фокуса на вниманието на чл.-кор. проф. дтн Алберт Кръстанов, ръководител на катедра „Биотехнологии“ в УХТ. Mицелно базираните биокомпозити представляват изключителен интерес, както от гледна точка на екология и въвеждане […]